Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

Hibah ( ms 72-74 )

Jika saya dijemput untuk makan lengan atau betis, nescaya saya akan menerimanya. Jika saya dihadiahkan dengan lengan atau betis nescaya saya akan menerimanya.”
Ijmak Ulama
Para fuqaha Islam pada sepanjang zaman sependapat bahawa sebarang bentuk anugerah adalah digalakkan kerana amalan ini sebahagian daripada budaya bekerjasama. Firman Allah Taala :
Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa. (Al-Maidah : 2)
Anugerah kepada Saudara Mara
Oleh kerana anugerah adalah suatu amalan yang bertepatan dengan syarak malah digalakkan, dengan itu anugerah yang diberikan kepada saudara mara sudah tentu lebih digalakkan, lebih disunatkan dan mendapat pahala yang lebih besar. Ini kerana selain mewujudkan suasana harmoni dan saling bekerjasama, anugerah ini juga mengeratkan silaturrahim. Allah telah menggalakkan kita supaya mengeratkan hubungan silaturrahim. Firman Allah Taala :
Dan bertaqwalah kepada Allah yang kami selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat. (An-Nisa : 1)
Maksudnya, hendaklah kamu berwaspada agar tidak memutuskan hubungan silaturrahim.
Perkara ini juga menjadi amalan Rasulullah s.a.w. apabila Baginda bersabda :
Sesiapa yang mahu dipermudahkan rezekinya (diperbanyakkan dan diberkati) dan diperpanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturrahimnya.”
Membalas Budi
Bagi orang yang menerima anugerah, mereka digalakkan membalas anugerah yang diberikan itu jika dia berkemampuan kerana mencontohi amalan Rasulullah s.a.w. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah r.a berkata :
Apabila Rasulullah s.a.w. menerima hadiah, Baginda akan membalasnya.”
Hikmah
Islam meletakkan sasaran, iaitu mewujudkan masyarakat ideal dan harmoni yang hidup berlandaskan semangat kasih saying dan kemesraan, saling berhubungan dan rapat. Oleh itu syarak telah membenarkan segala perkara yang boleh memantapkan hubungan yang erat sesama anggota masyarakat dan segala perkara yang mampu mewujudkan kemesraan dan keharmonian. Anugerah (hibah) menjadi salah satu cara yang berkesan untuk mewujudkan suasana ini, kerana amalan ini menyemai budaya saling hormat-menghormati dan berkasih-sayang. Menjadi tabiat manusia untuk merasa kasih terhadap orang yang menghormati dan melayan dirinya dengan baik serta menunjukkan sikap mesr dan hormat terhadapnya.
Hadis Rasulullah s.a.w. dengan jelas mengetengahkan nilai  ini. Baginda bersabda :
Bertukar-tukarlah hadiah nescaya kamu akan saling berkasih-sayang.”
Baginda juga bersabda :
Bertukar-tukarlah hadiah kerana hadiah akan menghilangkan kesempitan dada.”
Maksud kesempitan dada ialah rasa dengki yang mungkin ada dalam jiwa.
Bagi menyempurnakan maksud yang baik ini, kita dapati Rasulullah s.a.w. menggalakkan penerima supaya menerima anugerah  yang diberi dan tidak menolaknya. Penolakan ini akan hanya melukakan hati pemberi. Mungkin pemberi akan merasakan orang itu memandang rendah kepadanya. Sebelum ini kita telah sebutkan hadis Nabi s.a.w. :
Jangan seseorang jiran menghina jirannya walaupun sekadar firsin (tapak kaki) kambing
Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad, Nabi s.a.w. bersabda :
Sesiapa yang menerima pemberian saudaranya walaupun tidak diminta dan bukan untuk membangga diri, dia hendaklah menerimanya dan jangan menolaknya. Itu adalah rezeki yang Allah hulurkan untuknya.”
Walau bagaimanapun, jika wujud alasan yang dibenarkan oleh syarak untuk seseorang tidak menerima sesuatu pemberian, dia hendaklah menjelaskan alasannya supaya tidak timbul prasangka dalam hati orang yang member. Inilah yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. ketika Baginda dihadiahkan haiwan buruan ketika Baginda sedang berihram.
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada al-Sa’ab bin Juthamah al-Laithi r.a. :
Dia telah menghadiahkan seekor keldai liar kepada Rasulullah s.a.w. Ketika itu Baginda sedang berada di Abwa’ atau di Waddan, lalu Baginda menolaknya. Namun apabila melihat raut mukanya, Baginda bersabda : “Saya tidak menolaknya selain kerana saya sedang berihram.”
Keldai liar di sini ialah kuda belang ; binatang yang boleh dimakan dagingnya. Abwa’ dan Waddan pula adalah dua tempat antara Mekah dan Madinah. Maksud raut muka ialah sedih dan marah yang terbayang di mukanya kerana nabi s.a.w. menolak, mungkin kerana merasakan sebab Baginda menolaknya ialah Baginda marah dan tidak meredainya. Perlu diketahui bahawa orang berihram dilarang mengambil hasil buruan.
Rukun dan Syarat Anugerah
Terdapat tiga rukun bagi anugerah (hibah) iaitu dua pihak yang berkontrak dan barangan yang dianugerahkan. Setiap rukun ini perlu memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan selepas ini.
1.     Dua pihak yang memeterai kontrak (pemberi dan penerima)
Pemberi anugerah perlu memenuhi syarat-syarat yang berikut :
a.     Mestilah pemilik kepada barangan yang dianugerah.
b.     Mestilah layak untuk memberi sumbangan.
c.      Mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan hartanya.
Dengan ini tidak sah menganugerahkan sesuatu yang bukan miliknya. Anugerah oleh kanak-kanak dan orang gila juga tidak sah kerana mereka tidak layak untuk memberi sumbangan dan tidak mempunyai kuasa hak milik selain ia hanya memudaratkan. Atas dasar ini juga, penjaga mereka tidak berhak memberikan barangan mereka sebagai anugerah kepada sesiapa bagi pihak mereka. Ini kerana sumbangan ini tidak mempunyai apa-apa keuntungan berbentuk kebendaan. Dengan itu anugerah ini hanya memudaratkan dan ini tidak boleh dilakukan oleh penjaga, kerana kuasa jagaan mereka terbatas dalam perkara yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang berada di bawah jagaan mereka.
Anugerah ini juga tidak boleh diberikan oleh orang yang dihalang daripada menggunakan harta mereka seperti orang yang kurang akal atau muflis.
Sementara penerima anugerah pula hanya perlu memenuhi satu syarat iaitu berkelayakan untuk menerima hak milik anugerah tersebut. Dengan ini anugerah boleh diterima oleh semua manusia yang dilahirkan. Termasuklah yang bukan mukallaf seperti kanak-kanak dan orang gila. Walau bagaimanapun penjaga mereka akan menerima anugerah tersebut bagi pihak mereka. Dengan ini juga, tidak sah anugerah diberikan kepada janin kerana ia tidak mempunyai kuasa untuk menentukan hak miliknya.
2.     Sighah kontrak : Penawaran dan persetujuan
Contoh penawaran (ijab) ialah pemberi berkata : “Saya anugerahkan kepada anda.” “Saya pindahkan kepada anda.” “Saya serahkan hak milik barangan ini kepada anda tanpa sebarang bayaran.” “Saya berikan ia kepada anda.”
Begitu juga dengan ungkapan : “Saya berikan anda makanan ini.” “Saya jadikan baju ini hak anda.”
Sesetengah ucapan ini secara langsung merujuk kepada anugerah kerana ia menggunakan perkataan tersebut. Sesetengahnya pula diterima sebagai ucapan secara langsung kerana perkataan yang digunakan merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gentian yang merujuk kepada makna anugerah. Kesemua ucapan ini tidak memerlukan kepada niat. Jika pemberi anugerah mendakwa dia tidak berniat member anugerah tersebut, pengakuannya tidak diterima.
Terdapat beberapa ucapan yang tidak merujuk secara langsung atau tidak langsung kepada anugerah. Ketiak itu ucapan tersebut bergantung kepada niat. Contohnya : “Saya pakaikan baju ini pada anda.” “Saya bawa anda menaiki kenderaan ini”. Ucapan-ucapan seperti ini secara simbolik merujuk kepada anugerah. Jika disertakan dengan niat, ucapan ini diterima sebagai penawaran (ijab). Jika pemberi berkata dia tidak bermaksud demikian, pengakuan tersebut diterima dan ia hanya merujuk kepada hutang kerana ucapan tersebut juga boleh merujuk kepada hutang dan juga anugerah.
Jika pemberi berkata : “Saya kurniakan barang ini kepada anda,” atau “barang ini adalah kurniaan untuk anda”. Ucapan ini merujuk kepada anugerah kerana perkataan yang digunakan merujuk secara langsung kepada anugerah.
Contoh bagi persetujuan (qabul) pula ialah penerima berkata : “Saya terima.” “Saya setuju.” “Saya telah dianugerah”.
Syarat sighah kontrak
1.     Penawaran dan persetujuan (ijab dan qabul) mestilah berkesinambungan.
Iaitu tiada ruang yang dianggap sebagai pemisah menurut amalan yang diguna pakai.

2.     Tiada bersyarat

Contohnya pemberi berkata : “Jika Zaid dating, saya akan anugerahkan baju ini kepada anda.” Ini kerana anugerah adalah suatu penyerahan hak milik. Sementara penyerahan hak milik boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak tentu wujud atau tidak. Dengan itu tidak sah penawaran tersebut.

3.     Tidak bertempoh.
Contohnya pemberi berkata : “Saya anugerahkan buku ini kepada anda selama sebulan atau setahun”. Ini kerana syarat ini bercanggah dengan implikasi kontrak iaitu pemindahan hak milik penuh yang berkuat kuasa serta-merta.

pembentang : Muhammad Miftahuddin bin Mohamed
                                 SMSU 4A
\

2 comments:

salam..mohon izin penulis utk gne ilmu berharga ini... :) ...nk tnya. ada tulis muka surat tu kan, dari buku mana ye?

 

salam..mohon izin penulis utk gne ilmu berharga ini... :) ...nk tnya. ada tulis muka surat tu kan, dari buku mana ye?

 

Post a Comment