Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

RIBA KAFIR HARBI ( ms 57-59 )


RIBA KAFIR HARBI
Jumhur ulama berpendapat, urusniaga berunsur riba dianggap wujud dan pertukaran tersebut diharamkan apabila wujudnye illah riba dalam urusniaga tersebut, sama ada urusniaga itu dilakukan sesama orang muslim atau dengan kafir zimmi atau kafir harbi.
Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad pula, unsure riba hanya wujud apabila pertukaran yang berunsur riba membabitkan dua barangan yang terpelihara. Maksud terpelihara ialah dua hak milik yang tidak boleh di ceroboh dan diambil daripada pemiliknya tanpa kebenaran syarak. Berdasarkan pendapat ini jika salah satu barangan tersebut bukan barangan yang terpelihara, contohnya ia dimiliki oleh kafir harbi iaitu orang bukan islam yang berkerakyatan Negara bukan islam yang berperang dengan Negara islam, maka illah riba tidak wujud jika pihak yang mengambil bayaran tambahan adalah orang islam.
Oleh itu, apabila seorang peniaga islam di Negara kafir harbi dengan jaminan keselamatan Negara tersebut, dia berurus niaga dengan penduduk Negara tersebut serta memperolehi keuntungan dengan cara riba, keuntungan tersebut dibenarkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad.
Sementara bagi kafir zimmi iaitu penduduk bukan islam yang menetap di Negara islam, hartanya adalah terpelihara menurut ijma’ ulama. Begitu juga dengan orang mustakmin iaitu kafir harbi yang masuk ke Negara islam dengan jaminan keselamatan dan kebenaran pemerintah islam. Urusniaga berunsurkan riba adalah tidak dibenarkan dengan mereka. Faktor perbezaan agama tidak diambil kira disini kerana para ulama sependapat bahawa persamaan agama yang dianuti tidak menjadi syarat bagi menentukan wujudnya unsur riba atau tidak.


HUJAH JUMHUR ULAMA
Dalam kes ini ialah pengharaman riba dilaksanakan terhadap orang islam dan bukan islam kerana berdasarkan pendapat yang sahih, bukan islam juga diperintahkan supaya melaksanakan cabang-cabang hukum syarak.
Selain itu, nas-nas yang menyentuh tentang urusniaga berunsurkan riba dinyatakan secara umum, tidak ditujukan khusus kepada sesiapa. Oleh itu hukum ini perlu kekal sebagai umum.

HUJAH ABU HANIFAH DAN MUHAMMAD RH.A
Harta milik kafir harbi tidak terpelihara malah harta itu sendiri sebenarnya harus (boleh diambil). Cuma orang islam yang memasuki Negara harbi dilarang mengambil dan memiliki harta tersebut tanpa kerelaan mereka kerana keadaan Negara itu yang penuh dengan penipuan dan pengkhianatan. Apabila mereka menyerahkan harta tersebut kepada orang islam dengan cara yang dipersetujuinya, maka larangan ini ditarik balik kerana sebab larangan sudah tiada. Dengan itu, pemilikan itu sama seperti  memiliki harta tidak bertuan yang dibenarkan.
Walau bagaimanapun, pendapat ini tidak boleh diamalakan pada hari ini kerana orang islam tidak mungkin dapat bekerja dan berniaga di Negara harbi atau berniaga dengan kafir harbi mengikut undang-undang dan amalan yang diguna pakai hari ini. Oleh itu kami merasakan adalah lebih baik para fuqaha dan mufti tidak membincangkan pendapat ini.
Walaupun itu tindakan yang terbaik, namun perkara ini dibincangkan juga kerana ramai yang cuba mengambil kesempatan dengan pendapat ini untuk menghalalkan yang haram. Ramai dikalangan mereka yang berurusniaga secara riba dengan bank-bank asing. Mereka menerima riba dan adakalanya menganjurkan riba, dengan alas an telah meminta pandangan ulama dan ulama telah member fatwa yang membenarkannya.
Sebenarnya pendapat ini merujuk kepada kafir harbi. Kafir harbi ialah orang kafir yang berkerakyatan Negara yang sedang berperang dengan Negara islam mengikut istilah syarak dan uruf hari ini. Pada hari ini definisi ini hanya wujud antara kita dengan yahudi yang telah merampas bumi dan tempat suci kita di palestin. Berbeza dengan Negara timur dan barat yang bukan islam, menurut istilah syarak mereka bukan kafir harbi walaupun pada hakikatnya ada di antara mereka yang menyokong dan membantu zionisme. Walau bagaimanapun mereka tidak termasuk dalam hokum yang dinyatakan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya.PENUKARAN MATAWANG (SORF)
Takrif: lebihan dan tambahan
Sorf di sini ialah amalan sunat,dan ‘adl ialah amalan fardhu. Maknanya Allah tidak menerima apa yang di lakukannya dan tidak akan memberi ganjaran.
Firman Allah:
“Maka tuhannya memperkenankan doanya, lalu dia menjauhkan daripadanya tipu daya mereka.”
“Allah telah mengubah hati mereka (dan memesongkannya daripada iman) dengan sebab mereka adalah golongan yang tidak mengerti.”

Istilah: sorf ialah jual beli dua barangan yang kedua-duanya dalam bentuk matawang, ataupun jual beli wang dengan wang. Apa yang dimaksudkan dengan matawang ialah wang dirham atau dinar atau yang seumpama dengannya. Kedua-dua barangan ini ialah emas dan perak tulen, sma ada dalam bentuk di acu atau sebagainya. Termasuk dalam erti kata ini ialah semua matawang yang diguna pakai hari ini kerana ia mempunyai asset emas yang disimpan.
Proses ini dinamakan sebagai jual beli atau tukaran matawang.

HUKUM KONTRAK TUKARAN MATAWANG MENURUT SYARAK
Kontrak tukaran matawang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Pada dasarnya, hukum tukaran ini sama seperti hokum jual beli biasa Cuma ditambah dengan beberapa syarat.
Kesahihan tukaran matawang ini disokong oleh banyak hadis dan riwayat sahabat r.a yang akan dinyatakan nanti dan kesahihan ini disokong oleh ijma ulama.DISEDIAKAN OLEH:
Nur Shahirah Bt Ismail
11BI01015/SMSU 4B

0 comments:

Post a Comment