Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

RIBA HUTANG ( ms 54-56 )

RIBA HUTANG
Riba hutang ialah apabila seseorang meminjam sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh tertentu dan dia perlu memulangkannya bersama bayaran tambahan yang ditetapkan ataupun dia memberikan pemiutang bayaran tertentu sebagai faedah atau keuntungan sehingga dia memulangkan semua wang yang dipinjam.
Urusniaga seperti inilah sebenarnya yang menjadi tumpuan nas-nas syarak dan amalan inilah yang cuba dihapuskan.
Riba yang sering diamalkan oleh masyarakat jahiliah tidak berbeza sama sekali dengan urusniaga seperti ini.
 Firman Allah Taala:

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukan (perintah ini), maka ketahuilah (bahawa kamu akan menghadapi) peperangan daripada Allah dan RasulNya. Jika kamu bertaubat, maka kamu berhak mengambil modal harta kamu, dalam keadaan kamu tidak menzalimi (sesiapa, dan kamu tidak dizalimi (oleh sesiapa). Jika ada orang berhutang yang kesusahan (tidak mampu membayar hutang), maka berilah tempoh kepadanya sehingga dia senang (dan mampu membayarnya). Perbuatanmu bersedekah (kepada orang berhutang yang susah dengan cara kamu menggugurkan hutangnya) adalah lebih baik bagi kamu. Jika kamu mengetahui (ia lebih baik bagi kamu, maka lakukanlah).


Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya:
وذروا ما بقى من الربوا
Dan tinggalkanlah ( jangan menuntut lagi ) saki-baki riba.
Tinggalkanlah bayaran tambahan yang kamu letakkan pada modal yang diwajibkan kepada orang lain selepas kamu dengar amaran ini.

Mengenai ancaman keras yang diberikan kepada mereka yang mengamalkan riba selepas amaran ini, menurut ibnu juraij: Ibnu Abbas berkata  ketika mentafsirkan ayat:
فأذنوا بحرب
Maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan
Iaitu yakinilah peperangan daripada Allah dan RasulNya.

Menurut riwayat Rabi’ah bin Kalthum daripada ayahnya daripada Sa’id bin Jabier daripada Ibnu Abbas, katanya: Pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada orang yang mengamalkan riba: Ambillah senjata kamu dan bersiap sedialah untuk berperang. Kemudiannya dia membaca ayat:

Jika kamu tidak melakukan ( perintah ini), maka ketahuilah ( bahawa kamu akan menghadapi) peperangan daripada Allah dan RasulNya.
Ali bin Abu Tolhah ada meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata ayat

Ibnu Abbas berkata: “Sesiapa yang masih mengamalkan riba dan tidak mahu menjauhinya, maka pemerintah umat Islam berhak meminta dia bertaubat. Jika dia tidak bertaubat, pemerintah berhak memenggal tengkuknya”.

Menurut al-Rabi’ bin Anas: “ Allah memberi amaran untuk membunuh orang yang mengamalkan riba”. Riwayat Ibnu Jarir.

Apa yang dikatakan oleh tokoh ulama hafiz yang agong ini ( Imam Ibnu Kathir) merupakan perkara yang dipersetujui oleh kalangan para pentafsir kerana ia bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh para ulama silam. Jelas, ayat ini mengharamkan riba sedikit mahupun banyak semenjak zaman nubuwwah lagi, daripada generasi kepada generasi dan dari zaman ke zaman. Perkara ini difahami dengan yakin tanpa sebarang kesangsian. Inilah yang difahami oleh umat Islam, semenjak zaman nabi, daripada generasi ke generasi, dan dari zaman ke zaman.

Menurut Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqattil bin Hayyan dan al-Sudi, ayat ini turun mengenai Bani Amru bin Umair daripada Bani Thaqif dan Bani al-Mughirah daripada Bani Makhzum, mereka mengamalkan riba pada zaman jahiliah. Apabila Islam dating dan mereka memeluk Islam, Bani Thaqif meminta riba daripada mereka lalu mereka bermesyuarat. Bani al-Mughirah berkata: “Kami tidak akan amalkan riba pada zaman Islam”. Lalu wakil Mekah iaitu Attab bin Usaid menulis mengenai perkara tersebut kepada Rasulullah s.a.w dan turunlah ayat ini. Rasulullah s.a.w pun menuliskan ayat ini kepada mereka:

Maksudnya :
Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah ( jangan menuntut lagi) saki-baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukan (perintah ini), maka ketahuilah (bahawa kamu akan menghadapi) peperangan daripada Allah dan RasulNya. 
(Surah al-Baqarah: 278-279)

Oleh itu mereka berkata: “Kami bertaubat kepada Allah dan kami tinggalkan saki baki riba yang masih ada. Lantas mereka semua menjauhi riba.”

Selain daripada nas-nas al-Quran yang dinyatakan dengan jelas dan terang ini, banyak juga nas-nas hadis yang menguatkan lagi pengharaman riba yang dibawa oleh al-Quran. Sunnah menyifatkan riba sebagai dosa dan kesalahan terbesar yang akan menyebabkan pengamalnya menerima kehancuran. Sunnah juga mengingatkan masyarakat yang mengamalkan riba bahawa mereka akan ditimpa kemusnahan. Diantara hadis terseebut ialah:
1.      Diriwayatkan daripada Jabir r.a katanya:
لعن رسول الله (ص) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء
Rasulullah s.a.w telah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan dua orang saksinya. Baginda juga bersabda: “ Mereka semua adalah sama”


2.      Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a bahawa:

قال النبي (ص): اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الؤمنات الغافلات.
Nabi s.a.w bersabda: “ Jauhilah tujuh dosa besar yang boleh memusnahkan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah! Apakah ia?” Baginda menjawab: “ Mensyirikkan Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri pada hari perang dan menuduh wanita-wanita yang suci, beriman lagi tidak mengetahuii perkara keji dengan tuduhan zina.
            “Kecuali kerana kebenaran” bermaksud kecuali jika dia dibunuh kerana jenayah yang dilakukannya dan dia dihukum bunuh oleh syarak kerana jenayah tesebut. “ Melarikan diri dari perang” bermaksud lari dari medan peperangan ketika berhadapan dengan orang kafir.

3.      Hadis riwayat Ibnu Abbas r.a, Nabi s.a.w bersabda:
Apabila zina dan riba menzahirkan diri di sesebuah kampung, mereka sebenarnya telah membenarkan diri mereka diazab oleh Allah.


Dalam riwayat lain disebut:
Apabila zina dan riba menzahirkan diri di sebuah kampung. Allah telah mengizinkan supaya kampung tersebut dibinasakan.

Kesemua hadis ini sudah cukup menjelaskan keburukan riba. Bahkan kesemua syariat samawiyyah yang diturunkan sebelum Islam juga mengharamkannya. Al-Quran; kitab yang diturunksn tanpa sebarang salah silap turut menjelaskan bahawa sebab yang melayakkan bani Israel menerima laknat, azab, kesengsaraan dan bencana adalah kerana dosa yang mereka lakukan terutamanya riba, sedangkan mereka dilarang mengamalkannya. Firman Allah:


Maka, dengan sebab kezalimaan daripada orang-orang Yahudi, Kami telah mengharamkan ke atas mereka benda-benda yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan dengan sebab mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah. (Begitu juga) dengan sebab mereka mengambil riba, padahal mereka telah dilarang daripadanya; dan (dengan sebab) mereka memakan harta orang dengan cara yang salah (tipu, judi dan sebagainya). Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang sangat menyakitkan.
(Surah an-Nisa: 160-161)
Disediakan oleh:
Saidatina Nurfarahanis binti Saidina Abas.
11BI01009
SMSU 4 (B)


0 comments:

Post a Comment