Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

RIBA NASI'AH , RIBA YAD .. ( ms 42-44 )

2. RIBA NASI AH ( Bayaran Tertangguh )

   Riba nasi ah ialah jual beli barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain secara tertangguh dan kedua-duanya mempunyai illah yang sama. Hukum ini membabitkan semua pertukaran sama ada barangan tersebut sama jenis atau jenis yang berbeza, sama ada wujud bayaran tambahan atau dengan jumlah yang sama.
  Contohnya, penjual menjual secupak gandum dan dibayar dengan secupak gandum atau secupak barli atau dua cupak barli dalam tempoh sebulan barulah pembayaran dibuat. Ataupun penjual menjual 10 gram emas dan dibayar dengan 10 gram emas atau perak atau dengan nilai yang lebih atau kurang,dalam tempoh sehari atau lebih barulah pembayaran dibuat.
  Urusniaga seperti ini juga haram dan tidak dibenarkan kerana wujud unsur riba walaupun tidak ketara. Pembayaran tunai berbeza dengan pembayaran tertangguh. Dengan itu wujud tambahan nilai pada salah satu barangan yang dibayar secara tunai.
Larangan ini telah dinyatakan oleh sabda Nabi s.a.w dalam hadis Abu Sa’id r.a yang lalu:
        “ Jangan kamu menjual barangan yang tiada dengan barangan yang ada.’’
 Demikian juga dengan sabda Nabi s.a.w. dalam hadis lain:
        “ Sama dengan sama, tangan dengan tangan.’’
Begitu juga hadis daripada ubadah r.a.:
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
“ Jika barang-barang ini berbeza, juallah mengikut kehendak kamu selagi ia dilakukan tangan dengan tangan.’’
  Tangan dengan tangan bermaksud penerimaan secara tunai; kedua-dua pihak menyerahkan barangan yang ada di tangan masing-masing ketika memeterai kontrak. Perbuatan ini biasanya merujuk kepada tunai.3. RIBA YAD ( Tangan )

  Riba yad ialah jual beli barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain dan kedua-duanya mempunyai illah yang sama tnpa diisyaratkan tempoh tertentu ketika kontrak tersebut. Walau bagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu antara kedua-dua barangan benar-benar berlaku di luar majlis kontrak.
Dalil hukum ini ialah hadis daripada Umar r.a yang dinyatakan sebelum ini:
                         “ Kecuali secara ambil dengan ambil.’’
Hadis ini menunjukkan penyerahan dan penerimaan wahib dilakukan dalam majlis yang sama.

Kaedah Menentukan Barangan Sama Jenis atau Tidak.

Para fuqaha telah meletakkan kaedah bagi menentukan barangan yang sejenis dan yang tidak sejenis. Menurut fuqaha, dua barangan yang mempunyai nama khas yang sama yang berasal daripada kejadian asal yang sama adalah sejenis. Sementara dua barangan yang kejadian asalnya mempunyai nama yang berbeza adalah jenis yang berbeza.
Maksud nama khas ialah nama yang membezakannya dengan nama am. Contohnya, kata nama tamar adalah nama khas yang membezakannya dengan buah-buahan yang lain. Persamaan mereka hanya pada nama am iaitu buah-buahan.
Maksud kejadian asal ialah keadaan asal ia dijadikan. Oleh itu, persamaan nama selepas dilakukan perubahan atau pemprosesan tidak termasuk dalam ertikata ini.
        Semua jenis emas adalah sejenis, begitu juga dengan perak.
        Semua jenis tamar adalah sejenis, begitu juga dengan kismis.
        Semua jenis gandum adalah sejenis, begitu juga dengan barli.
        Semua barangan yang terdiri daripada jenis basah dan kering seperti anggur dan kismis, dan kurma (tamar) dan rutob, maka jenis basah dan keringnya dikira sebagai sejenis.
        Barangan yang dihasilkan daripada bahan asal juga dikira sebagai sejenis. Contohnya gandum,tepung dan gandum yang dikisar seperti dedak adalah sejenis.

        Daging-daging pelbagai jenis haiwan dikira sebagai jenis yang berlainan. Kambing (Ma’zu) adalah sejenis haiwan dan kambing biri-biri (Dho’nu) adalah daripada jenis yang sama. Lembu adalah sejenis haiwan dan kerbau adalah daripada jenis yang sama. Manakala semua daging unta adalah daripada jenis yang sama.

Daging merah dan daging putih tidak berbeza, kedua-duanya dikategorikan sebagai sejenis. Lemak yang bercampur dengannya seperti lemak yang ada dibahagian belakang, susuk dan dada juga dikira sebagai sejenis.

Walau bagaimanapun lemak dibahagian perut berbeza dengan daging. Begitu juga dengan isi perut. Semua urat, lemak perut dan daging dikira sebagai jenis yang berlainan. Begitulah juga dengan bonggol unta, ia dikira sebagai jenis yang lain.

Organ dalam badan seperti hati, limpa dan perut adalah jenis yang berlainan, juga jenis yang berbeza dengan daging, lemak dibahagian perut dan urat.

        Bahan yang diproses daripada bahan yang berbeza adalah jenis yang berbeza sepertimana bahan asalnya.

Contohnya, tepung daripada gandum berbeza dengan tepung daripada barli.
Cuka daripada anggur berbeza dengan cuka daripada tamar.

Begitu juga dengan minyak yang digunakan untuk menyediakan makanan dan ubat. Ia adalah jenis yang berbeza mengikut bahan asalnya.

        Demikian juga dengan pelbagai jenis susu dikira sebagai jenis yang berlainan. Susu kambing (Ma’zu) dan susu kambing biri-biri (Dho’nu) adalah jenis yang sama; susu lembu dan susu kerbau adalah jenis yang sama, susu semua jenis unta adalah jenis yang sama.

        Telur-telur burung juga berbeza mengikut jenis burung.Jual beli Barangan Berunsur Riba dan Syarat-syarat Bagi Membolehkannya.

Semua barangan berunsur riba yang dinyatakan diatas (dinyatakan illah pengharaman, kadar timbangannya dan jenis-jenisnya), banyak digunakan dalam urusniaga dan saling bertukar tangan. Dalam pada itu, syariat Allah Azza wa Jalla datang untuk memudahkan dan meringankan segala bebanan manusia. Firman ALLAH Taala: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. (Al-Baqarah: 185)
وما جعل عليكم في الدين من حرج
Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. (Al-Haj:78)
Atas dasar ini, Allah membenarkan manusia berjual beli dan bertukar barangan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Jika segala syarat ini dipenuhi, urusniaga tersebut sah kerana syarat-syarat ini membersihkan urusniaga mereka daripada segala unsur riba yang diharamkan dan yang boleh menjerat mereka kedalam neraka.
Syarat-syarat ini kami gariskan berdasarkan perbincangan sebelum ini tentang illah pengharaman riba dan jenis-jenis riba. Digariskan secara ringkas seperti berikut:

1.       Barangan yang Sejenis
  
   Apabila jual beli membabitkan barangan berunsur riba dari jenis yang sama [dalam keadaan ini, illah riba juga sama]. Contohnya gandum dengan gandum, gula dengan gula, perak dengan perak. Jual beli ini perlu memenuhi tiga syarat bagi mengelak daripada termasuk dalam jual beli riba.

a.      Barangan yang Ditukar Tangan Mestilah Sama

Mestilah mengikut sukatan yang sama bagi barangan yang boleh disukat seperti cupak dengan cupak, liter dengan liter. Demikian juga mestilah mengikut timbangan yang sama bagi barangan yang ditimbang seperti kati dengan kati, kilogram dengan kilogram. Atau pun mengikut bilangan yang sama bagi barangan yang dibilang seperti lima dengan lima dan seterusnya.


pembentang: Nur Shahada Muhad Shah
                                   ( 10BI01054 )

0 comments:

Post a Comment