Fiqh Muamalat

Tiada yang lebih berharga dari hari ini.. Hari yang masih kita miliki untuk kita hiasi dengan amal penyelamat diri, dari azab neraka yang tidak terperi juga untuk syurga dan keredhaan Ilahi.. Ringankanlah bebanmu untuk hari ini, untuk kau galas segala kemuliaan diri.. Juga untuk jiwamu tabah menongkah ombak kehidupan setinggi langit ~

welcome


I made this widget at MyFlashFetish.com.

sambungan dan KHIYAR .. (ms 21-23)


5. Monopoli (ihtikar)
Monopoli ialah membeli barangan yang disenaraikan sebagai makanan asasi daripada pasaran, apatah lagi jika dilakukan ketika barangan tersebut dihimpun dan disorok dengan tujuan menaikkan harganya berlipat kali ganda dan kemudian dijual sedikit demi sedikit dengan mengeksploitasikan keperluan orang ramai.
Perbuatan seperti ini adalah haram berpandukan hadis:
Monopoli tidaklah dilakukan melainkan oleh orang  yang berdosa.
Orang yang bersalah ialah orang yang berdosa dan membuat kesalahan. Jika orang ramai amat memerlukan makanan asasi tersebut atau keadaan menjadi darurat ,orang yang memonopoli tadi boleh dipaksa menjual barangan tersebut dengan harga yang munasabah. Jika dia engkar, hakim boleh menjual barangan tersebut bagi pihaknya dan hasil jualan diserahkan kepadanya.
Perlu difahami di sini, membeli barangan keperluan asasi ini ketika musimnya dan dalam keadaan barangan tersebut masih banyak di pasaran dengan tujuan menyimpan dan menjual semula pada masa yang diperlukan, sepertimana yang diamalkan hari ini oleh kebanyakan peniaga apabila mereka membeli keju contohnya. Atau kilang-kilang yang membuat beberapa jenis makanan dan mereka menyimpan untuk mengelakkan sebarang kerosakan kepada makanan tersebut dengan tujuan supaya orang ramai boleh memperolehinya ketika diperlukan, amalan ini tidak termasuk dalam erti kata ihtikar atau monopoli.
6. Jualan atas jualan atau tawaran atas tawaran
Jualan atas jualan ialah seseorang menemui pembeli yang masih dalam tempoh khiyar lalu dia berkata: Saya akan jual kepada anda barangan yang lebih baik daripada yang anda belidengan harga yang sama. Ataupun ,saya akan jual kepada anda barangan yang sama dengan harga yang lebih rendah.
Tawaran atas tawaran pula ialah apabila ada seseorang sedang tawar menawar untuk mendapatkan suatu barangan dan mungkin mereka telah bersetuju dengan harganya, lalu datang seseorang menawarkan pemilik barangan tadi supaya menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi. Ataupun dia menawarkan pembeli tadi barangan yang sama dengan harga yang lebih rendah atau barangan yang lebih baik dengan harga yang sama.
Semua perbuatan ini adalah haram berpandukan hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud; 
Janganlah seseorang lelaki berjual beli atas jualbeli saudaranya.
Janganlah seseorang muslim tawar menawar atas tawar menawar saudaranya.

7.  Jual beli orang yang diketahui semua hartanya adalah haram
Apabila diketahui semua harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta haram, contohnya harta yang diperolehi daripada jualan barangan haram seperti arak, khinzir,bangkai atau anjing, ataupun pendapatannya daripada sumber yang haram, seperti loteri atau rasuah atau hasil sewaan barangan yang diharamkan atau sebagainya, maka haram menjual barangan kepadanya dan diharamkan membeli daripadanya. Hukum ini merangkumi semua bentuk urusan yang membabitkan individu tersebut seperti yang dinyatakan di atas adalah makruh.
Dalil Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
Apa yang halal itu nyata, dan apa yang haram itu juga nyata. Antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang syubhah (yang samar-samar dan tidak jelas hukumnya) yang tidak diketahui oleh semua manusia. Sesiapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agama dan maruahnya. Sesiapa yang terjebak ke dalam perkara-perkara syubhah, nescaya dia telah terjebak ke dalam perkara yang haram.

KHIYAR
Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah dipersetujui diberikan oleh syarak kepada pihak yang menjalankan kontrak .jual beli dalam tiga keadaan yang disebut sebagai:
-Khiyar majlis
-Khiyar syarat
-Khiyar aib

MEMBUAT PILIHAN (KHIYAR) DALAM JUAL BELI
Menjadi satu dasar dalam kontrak jual beli,kontrak dianggap sah serta merta jika segala rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Dengan ini, hak milik barangan yang dijual bertukar milik kepada pembeli dan hak milik barangan yang dijual bertukar milik kepada pembeli dan hak milik barangan yang digunakan sebagai bayaran menjadi milik penjual. Oleh itu,kedua-dua pihak tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan kontrak tersebut.
Namun demikian, Allah taala tetap mengambil kira kepentingan manusia. Kedua-dua pihak yang menjalankan kontrak mungkin bersikap gopoh dan tidak teliti dalam membuat keputusan. Oleh yang demikian,kesahihan jual beli tidak semestinya berdasarkan hanya apabila rukun dan syaratnya dipenuhi. Sebaliknya, kedua-dua pihak berhak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah dipersetujui. Langkah sebagai tanda prihatin dan bertujuan memastikan agar kontrak tersebut dijalankan dengan penuh kerelaan.
Keterangan mengenai khiyar-khiyar tersebut adalah seperti berikut:
KHIYAR MAJLIS
Kedua-dua pihak berhak menarik balik kontrak jual beli tersebut walaupun kontrak tersebut telah dipersetujui dan disahkan. Dengan syarat ianya dilakukan di majlis yang sama dan secara fizikalnya,mereka masih belum berpisah. Jika mereka telah berpisah daripada majlis jual beli tersebut khiyar ini tidak dibenarkan dan kontrak tersebut perlu dilaksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan berpisah boleh dirujuk kepada amalan yang digunapakai (uruf).
i. Bagi kontrak yang dimeterai di dalam sebuah rumah yang besar,sekiranya salah satu pihak keluar dari bilik ke halaman rumah atau sebaliknya, mereka dianggap telah berpisah.
ii. Jika mereka berada dalam sebuah rumah yang kecil , perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak keluar dari rumah tersebut.
iii. Jika mereka berada di pasar atau kawasan lapang atau di atas kapal atau sebagainya, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak berpusing kebelakang dan melangkah beberapa tapak.
iv. Sekiranya mereka berdua keluar bersama –sama atau berjalan bersama-sama, majlis tersebut masih berterusan dan mereka masih berhak menuntut khiyar.
Namun demikian hak khiyar yang dimiliki tidak boleh digunakan jika salah seorang di antara mereka ataupun kedua-dua pihak membuat keputusan untuk memeterai kontrak jual beli tersebut. Contohnya apabila mereka berkata “kami telah bersetuju untuk meneruskannnya”. Demikian juga jika salah satu pihak meminta pihak satu lagi membuat pilihan, contohnya penjual berkata “ Pilih atau teruskan jual beli” tindakan ini menggugurkan hak khiyarnya. Jika pihak kedua juga membuat pilihan, ini bermakna haknya untuk khiyar majlis juga telah digugurkan kerana kedua-dua pihak menggugurkan sendiri hak yang telah diberikan oleh syarak kepada mereka. Jika hanya satu pihak sahaja yang membuat pilihan , hak menuntut khiyar hanya gugur daripada pihak tersebut dan pihak kedua masih berhak menuntut khiyar.
sabda Rasulullah s.a.w:
Dua pihak yang berjual beli boleh membuat pilihan selagi mereka tidak berpisah dan sebelum itu mereka bertemu, atau salah seorang di antara mereka memberi pilihan kepada seorang lagi.
Dalil di atas menunjukkan maksud perpisahan ialah perpisahan fizikal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. Ibnu Umar  r.a telah menafsirkan hadis ini melalui perbuatannya kerana beliau adalah periwayat hadis ini. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafir h.a. katanya:
Jika Ibnu Umar r.a membeli sesuatu yang disukainya, dia akan meninggalkan penjualnya.
Juga diriwayatkan daripada ibnu Umar  r.a katanya:
Saya menjual kepada Amirul Mukminin Uthman sejumlah harta di al-wadi dengan sejumlah harta miliknya di khaibar.Setelah selesai kami berjual beli ,saya segera berpaling dan keluar dari rumahnya kerana saya bimbangdiaakanmemintasemuajualannya.Menurutsunnah, dua orang yang berjual beli boleh membuat pilihan sehinggalah mereka berpisah.
KHIYAR SYARAT
Khiyar syarat berlaku apabila salah satu pihak atau kedua-dua pihak menetapkan syarat dia mempunyai hak khiyar iaitu hak untuk membatalkan kontrak dalam tempoh tertentu . Syarat ini boleh dinyatakan ketika memeterai kontrak ataupun selepas daripada itu, tetapi mestilah sebelum mereka berpisah dari majlis tersebut. Khiyar ini dinamakan khiyar syarat kerana pihak yang terlibat meletakkan syarat yang tertentu.


                  (10BI01014 )

Menjual barangan sebelum diterima & JUAL BELI YANG DIHARAMKAN TETAPI SAH , (ms 18-20)


~ sambungan dari kak hazirah.
* jual beli haram dan tidak sah .

6. Menjual barangan sebelum diterima

            Seorang pembeli membeli suatu dia menerima barangan, kemudian menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu, dia tidak berhak menjualnya. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar r.a. berkata, Nabi S.A.W. bersabda :
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
Sesiapa yang membeli sesuatu makanan, maka janganlah dia menjualnya sebelum dia menerimanya.

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya :
Apa yang dilarang oleh Nabi S.A.W. ialah makanan yang dijual sebelum diterima. Ibnu Abbas r.a. berkata : “Saya merasakan semua benda termasuk dalam larangan itu”.
           
            Hukum ini adalah jika barangan tersebut dijual kepada orang lain bukan kepada penjual yang pertama. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga pertama atau nilai yang seumpama dengannya kerana jualan ini termasuk dalam jualan yang dilarang.
            Walau bagaimanapun, jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal tadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan dalam bentuk jual beli.


JUAL BELI YANG DIHARAMKAN TETAPI SAH

            Jual beli yang dilarang oleh nas bukan kerana tidak menepati rukun-rukun atau syarat-syarat, tetapi kerana sebab-sebab lain. Oleh itu, jual beli ini sah walaupun jelas diharamkan dan pelakunya dianggap melakukan dosa. Jual beli tersebut adalah seperti berikut:

1. Jual beli musorrah  (بَيْعُ المُصَرَّاةِ)

            Musorrah ialah unta atau lembu atau kambing yang secara sengaja tidak diperah susunya selama beberapa hari bertujuan mengumpulkan susunya di dalam pundi susu. Dengan itu pembeli menyangka susunya sentiasa banyak dan ini boleh menarik minat pembeli untuk membeli. Malah berkemungkinan pembeli bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi.

            Apabila jual beli berlangsung, kontrak tersebut sah tetapi diharamkan kerana wujud unsur penipuan dan pemalsuan. Jika pembeli mengetahui kedudukan sebenar, dia berhak memulangkan semula belian tersebut serta-merta kerana belian tersebut termasuk dalam hukum khiyar dan boleh dipulangkan kerana kecacatan tertentu. Jika pembeli memulangkannya, dan sebelum itu dia telah memerah susunya, dia hendaklah memulangkannya bersama-sama dengan segantang buah tamar sebagai ganti kepada susu yang telah diperah atau dia boleh memulangkan semula susu yang telah diperah atau dia boleh memulangkan semula susu yang telah diperah tadi jika dipersetujui oleh penjual.

            Jika pembeli bersetuju membeli kambing tersebut walaupun tahu penjual telah melakukan musorrah, dia tidak perlu memulangkannya.

            Dalil hukum ini ialah hadis Abu Hurairah r.a., Nabi S.A.W. bersabda :
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ. وَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إنْ رَضِيَهَا؛ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ سَخِطَهَا؛ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.
Janganlah kamu mengumpulkan susu unta dan kambing tanpa diperah (bagi memperdaya pembeli). Sesiapa yang membelinya selepas itu, maka dia boleh memilih yang terbaik daripada dua pilihan selepas dia memerahnya. Jika dia bersetuju, dia boleh terus mengambilnya. Jika dia tidak menyukainya, dia boleh memulangkannya bersama segantang kurma.

            Selain unta dan kambing, haiwan-haiwan lain juga termasuk dalam hukum ini, jika ia melibatkan perkara yang sama terutamanya haiwan-haiwan yang boleh di makan .


2. Najasy / Menjuak (بَيْعُ النَجْشِ)

            Najasy  ialah orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi sedangkan dia tidak berniat membelinya. Tujuannya supaya orang lain merasakan barangan tersebut bernilai tinggi dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Najasy pada asalnya bermaksud menyembunyi kerana perbuatan orang ini menyembunyikan niatnya.

            Perbuatan ini adalah haram berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.huma., katanya :
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنِ النَّجْشِ
Nabi S.A.W. telah melarang jual beli najasy’.
            Jika jual beli tersebut berlangsung, ia tetap sah.

            Jika terdapat bukti perbuatan tersebut adalah hasil perancangan penjual dan penjuak, mereka berdua telah melakukan perkara yang haram. Penjual dianggap telah menipu pembeli dan dengan itu pembeli berhak menuntut khiyar. Jika tiada bukti penjual dan penjuak merancang perbuatan tersebut, pembeli tidak berhak menuntut khiyar kerana dia sendiri cuai membuat penelitian.3. Penjualan barangan orang kampung  oleh orang tempatan

            Apabila orang kampung tiba membawa barangan untuk dijual apatah lagi barangan tersebut amat diperlukan oleh penduduk tempatan, lalu datang seorang penduduk tempatan berkata kepada orang kampung itu : Jangan jual barangan itu tetapi serahkan kepada saya untuk saya jualkan sedikit demi sedikit. Orang ini kemudiannya menaikkan harga barangan tersebut.

            Perbuatan ini adalah haram berpandukan hadis Rasulullah S.A.W. bersabda :
“Jangan orang tempatan menjualkan barangan orang kampung.” Ibnu Abbas ditanya, “Apakah maksud sabda Baginda ; Jangan orang tempatan menjualkan barangan orang kampung.” Ibnu Abbas berkata, “Jangan jadi orang tengah.”

            Punca perbuatan ini dilarang dan diharamkan kerana perbuatan ini menyulitkan orang ramai. Namun perlu diingatkan di sini, hukum ini tidak melibatkan apa yang dilakukan oleh orang tengah pada hari ini yang menjualkan barangan yang diambil daripada pengusaha dan dibawa ke bandar. Ini kerana tidak wujud rungutan yang mendakwa amalan ini menyulitkan orang ramai. Malah perbuatan ini boleh memudahkan perngusaha dan juga pengguna.
4. Memintas perdagangan

            Dalam masalah ini, peniaga berangkat ke luar kawasan, dan bertemu para pedagang yang bakal datang ke kawasannya. Dia memperdayakan mereka dengan mengatakan barangan yang bakal mereka jual sudah bertimbun di kawasannya dan dijual dengan harga yang rendah. Perbuatan peniaga ini bertujuan membeli barangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal.

            Jika peniaga berjaya membeli barangan tadi, jual beli tersebut sah tetapi haram kerana wujudnya unsur penipuan. Pengharaman ini berpandukan sabda Nabi S.A.W. dalam hadis Ibnu Abbas r.a. sebelum ini :
لَا تَتَلَقَّوا الرُّكْبَانَ
Janganlah kamu memintas pedagang-pedagang.

            Apabila para pedagang tadi tiba ke kawasan perniagaan dan mengetahui harga pasaran yang sebenar selain menyedari mereka telah ditipu, mereka berhak menuntut khiyar dan membatalkan jual beli tadi.

            Diriwayatkan bahawa Abu Hurairah r.a. berkata :
Nabi S.A.W. melarang manusia memintas dagangan, jika ia dipintas oleh seseorang dan orang ini membelinya maka pemilik barangan tadi berhak menuntut khiyar jika dia tiba di pasar.

oleh : Nur Awanis binti Mohd Nordin 
                (10BI01030)

Jual beli yang mengandungi unsur perjudian , Kontrak dua dalam satu , Kontrak dua dalam satu , Jual hutang dengan hutang ( ms 15-17 )

i.         Jual beli yang mengandungi unsur perjudian
               
                Jual beli yang mengandungi unsur perjudian merangkumi jual beli yang tidak menyatakan barangan yang dijual secara jelas, atau wujud perbuatan yang menafikan kehendak salah satu pihak. Di antara bentuk jual beli jenis ini yang dinyatakan oleh nas ialah:
            Jual beli munabazah (campak mencampak) dan mulamasah (sentuh-menyentuh). Iaitu kedua-dua pihak berurusan dengan suau barangan yang tidak ditentukan mana satu. Dengan itu, apabila penjual mencampakkan mana-mana satu barangan atau pembeli menyentuh mana-mana satu barangan, barangan tersebutlah yang akan dijual. Termasuk dalam erti kata jual beli ini ialah menjual baju dalam gelap dan pembeli akan menyentuh tanpa melihat barangan yang ingin dibeli.
            Begitu juga pembelian sesuau barang walaupun sudah ditentukan, tetapi dikira berlaku terus apabila sahaja barang tersebut dilempar atau disentuh.
            Jelas dalam contoh yang pertama, wujud keadaan tidak mengetahui barangan yang dijual. Sementara dalam contoh yang kedua, wujud keadaan kehendak salah satu pihak dinafikan. Ini kerana pembeli atau penjual tidak mengetahui sebaik sahaja sesuatu barang dicampak atau disentuh, pihak yang satu lagi mesti membeli atau menjual barang tersebut.
            Abu Sa'id al-Khudri r.a meriwayatkan dengan katanya:
نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة في البيع.
Rasulullah s.a.w telah melarang jual beli secara sentuh-menyentuh (mulamasah) dan campak-mencampak (munabazah).

            Dalam menafsir istilah ini, periwayat hadis ini ada berkata: "Mulamasah ialah seorang lelaki menyentuh sehelai pakaian dengan tangannya pada waktu malam atau siang, dan dia tidak boleh mengambil mengambil selain daripada barangan yang disentuhnya itu. Munabazah pula ialah seorang lelaki mencampakkan bajunya kepada lelaki lain dan lelaki itu mencampakkan pula bajunya kepada lelaki pertama, dengan itu berlakulah jual beli tanpa melihat atau saling meredai."
            Jual beli yang hampir sama dengan jual beli sentuhan dan campakan ialah jual beli baling batu kelikir (بيع الحصاة). Dalam jual beli ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk berjual beli salah satu mereka membaling anak batu, dan mana-mana barangan yang terkena batu tersebut akan dijual. Terdapat nas yang melarang jual beli seperti ini dan para fuqaha' pula merumuskan jual beli seperti ini tidak sah kerana wujudnya ketidak pastian dan penafian kepada kehendak salah satu pihak yang berjaul beli.

            Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a katanya:
 نهى رسول الله عن بيع الحصاة.
                                         Nabi s.a.w telah melarang jual beli baling batu kelikir.
            
Demikian juga dengan jual beli yang diamalkan hari ini. Iaitu beberapa barangan diletakkan di suatu tempat dan sekeping papan atau besi akan dipusingkan. Mana-mana barangan yang berada di tempat papan atau besi itu berhenti akan dijual kepada pembeli dengan harga tertentu. Begitu juga dengan barangan yang ditandakan dengan nombor, kemudian dipusingkan papan putar yang dituliskan dengan nombor, mana-mana nombor yang bertepatan dengan nombor yanga ada pada barangan tersebut akan diambil sebagai barangan yang dijual dan pembeli mesti membelinya.

i.        Kontrak dua dalam satu

      Maksudnya memasukkan dua jenis kontrak ke dalam satu sighah kontrak pada masa yang sama. Contohnya, penjual berkata: Saya jual rumah ini dengan harga RM 1,000.00 tunai dan RM 2,000.00 secara ansuran atau selama setahun. pembeli pula menerima jualan secara atau selama setahun. Pembeli pula menerima jualan secara tunai atau ansuran tersebut. Atau pun penjual berkata: Saya jual kereta ini dengan harga RM 1,000.00 dengan syarat anda menjual kepada saya rumah anda dengan anda RM 2,000.00. Cara jual beli ini adalah antara bentuk jual beli yang diharamkan dan tidak sah. Ini kerana harga sebenar tidak diketahui sepertimana dalam contoh yang pertama, atau pun jualan tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu sepertimana dalam contoh kedua.
      Abu Hurairah r.a meriwayatkan, katanya:
نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة.
                           Rasulullah s.a.w melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Jual beli secara ansuran
     Dalam kesempatan ini kami ingin menyatakan bahawa tidak salah untuk menjalankan jual beli secara ansuran kerana jual beli ini adalah sah. Dengan syarat dalam sighah kontrak tersebut tidak disebutkan dua harga yang berlainan, seperti contoh di atas. Ini kerana ia tidak akan menjadi dua jual beli dalam satu masa dan ia adalah tidak sah seperti yang sedia maklum. Namun jika kedua-dua pihak berdamai mengenai harga sebelum kontrak dibuat, kemudian mereka bersetuju untuk membuat bayaran secara ansuran, seterusnya mereka memeterai kontrak, kontrak tersebut sah, tidak haram dan tidak salah. Walaupun mereka ada menyebut tentang bayaran secara tunai semasa berdamai. Dengan syarat ia tidak dimasukkan ketika mengikat kontrak.
      Tidak sepatutnya terlintas dalam fikiran kita kontrak seperti ini termasuk dalam erti kata riba'. Perbezaan harga di sini sebenarnya adalah ganti kepada tempoh. Bagi kami, riba' ialah salah satu pihak mengambil tambahan daripada jenis barangan yang sama yang diberikannya kepada pihak satu lagi sebagai ganti kepada tempoh. Contohnya, satu pihak meminjamkan RM 1,000.00 dengan syarat dia akan menerima daripada pihak peminjam RM 1,100.00 selepas sebulan. Atau pun penjual menjual 1,000 gantang gandum dan dibayar dengan 1,100 gantang gandum yang akan dibayar pada masa tertentu. Masalah ini akan dibincangkan dalam tajuk riba' nanti.
      Berbeza jika penjual memberikan suatu barangan yang bernilai RM 1,000.00 pada masa sekarang tetapi dia menjualkannya dengan harga RM 1,100.00 untuk tempoh tertentu atau dibayar secara ansuran. Amalan seperti ini tiada kena mengena dengan riba'. Malah ia merupakan suatu bentuk tolak-ansur dalam jual beli dan memudahkan orang ramai. Sebabnya, penjual memberikan barangan yang diberikannya. Tidak diragukan lagi bahawa jual beli yang diselesaikan secara bertangguh. Oleh itu, semua orang lebih mengutamakan jual beli yang melibatkan harga yang lebih rendah walaupun terpaksa menyelesaikannya secara tunai daripada jual beli yang diselesaikan secara bertangguh tetapi melibatkan harga yang lebih tinggi.

i.        Jual beli cengkeram (urbun)

            Jual beli cengkeram (urbun) ialah suatu barangan dijual dengan pembeli perlu membayar sebahagian daripada harga barangan yang dibeli kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual. Bayaran ini akan menjadi hadiah kepada penjual jika jual beli tersebut dibatalkan. Jika jual beli diteruskan, bayaran tersebut dikira ssebagai sebahagian daripada harga barangan. Jual beli ini diharamkan dan tidak sah kerana wujudnya syarat yang tidak betul iaitu hadiah yang diberikan kepada penjual.
            Abdullah bin 'Amru bin al-'As r.a meriwayatkan, katanya:
 نهى رسول الله عن بيع العربان.
                                 Rasulullah s.a.w telah melarang jual beli cengkeram.

           Perlu diingatkan di sini, amalan ini diharamkan dan tidak sah hanya jika perkara tersebut dijadikan syarat dalam kontrak. Namun jika ia tidak dijadikan syarat, tidak salah penjual meminta pembeli membayar sebahagian daripada harga sebagai cengkeram selepas kontrak tersebut. Cuma penjual tidak boleh mengambil  bayaran tersebut jika kontrak tersebut dibatalkan melainkan dengan persetujuan pembeli.

i.        Jual hutang dengan hutang  

      Contohnya, si B berhutang dengan si A , dalam masa yang sama si A ada berhutang dengan si C. Lalu si A menjual hutangnya yang perlu dibayar oleh si B kepada si C (bermakna si B perlu menjelaskan hutangnya dengan si A kepada si C). Jual beli ini dan yang seumpama dengannya tidak dibenarkan  dan tidak sah kerana barangan yang dijual tidak boelh diserahkan.
      Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a:
                Nabi s.a.w telah melarang jual beli hutang dengan hutang.

      Sebahagian ulama menghuraikan  amalan ini dengan membawa contoh lain; seseorang membeli barangan yang akan diterima selepas tempoh tertentu dan harganya dibayar serta-merta. Namun apabila tempoh penyerahan tiba, penjual gagal menyerahkan barangan tersebut. Kemudian penjual berkata kepada pembeli: Juallah barangan ini kepada saya dengan harga sekian dan saya akan bayar dalam tempoh sekian. Jual beli ini juga tdiak sah.
      Termasuk dalam erti jual hutang dengan hutang ialah seseorang menjual hutangnya kepada orang yang berhutang dengannnya dan bayarannya adalah hutang yang lain.
      Jika penjual menjual hutangnya yang berada di tangan seseorang kepada orang lain (bukan orang yang berhutang dengannya), dan bayarannya ialah barangan tertentu yang diserahkan secara tunai atau wang dengan kadar tertentu, jual beli ini batal kerana barangan yang dijual tidak mampu diserahkan kepada pembeli.
      Namun jika penjual menjual hutangnya kepada orang yang berhutang dengannya dan bayarannya adalah barangan ('ain) tertentu, jual beli itu adalah sah. Contohnya, penjual menjual hutangnya yang berjumlah RM 1,000.00 kepada orang yang berhutang dengannya, bayarannya ialah permaidani, atau bayarannya ialah RM 500.00 yang dibayar oleh orang yang berhutang itu. Jual beli ini dianggap sah kerana ia termasuk dalam ertikata sulh (permaidani) yang dibenarkan. Perkara ini akan dibincangkan nanti dengan izin Allah.
      Amalan ini turut disokong oelh sebuah hadis iaitu hadis Abdullah bin Umar r.a, katanya:
      Saya pergi bertemu Nabi s.a.w dan berkata: Saya menjual seekor unta di Baqi'. Bolehkah saya jual dengan nilai dinar tetapi saya terima dalam nilai dirham atau saya jual dengan nilai dirham dan saya terima dengan nilai dinar? Baginda menjawab: Tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu, selagimana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan.
      Maksud kata-kata Ibnu Umar. "Saya jual dengan nilai dinar" ialah jualan secara hutang kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu dan kemudian nilai ini ditukar pula kepada nilai dirham yang diterimanya secara tunai. Jadi jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang sendiri. Baqi' ialah suatu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar.
 
           

Oleh : Nur Hazirah Binti Zainal Abidin     
                     ( 10BI01048 )